Menu

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB (VQB GROUP), nhận thức đầy đủ Điều 1502 của Đạo luật Dodd-Frank về bảo vệ người tiêu dùng và cải cách Phố Wall liên quan đến “nguyên liệu xung đột”. Chúng tôi tiến hành quản lý trách nhiệm và thực hiện chương trình tìm kiếm nguồn cung ứng có trách nhiệm để tránh việc sử dụng khoáng sản tài trợ hoặc mang lợi cho các nhóm vũ trang trong các khu vực bị ảnh hưởng xung đột và có nguy cơ cao theo Hướng dẫn của OECD về trách nhiệm chuỗi cung ứng của khoáng sản từ những khu vực bị ảnh hưởng và rủi ro cao, đặc biệt là Phụ lục II của OECD.

Nhận thức được những rủi ro của các tác động có hại đáng kể có thể liên quan đến việc khai thác, buôn bán, mua bán và xuất khẩu khoáng sản từ các khu vực bị ảnh hưởng xung đột và có nguy cơ cao. Và thấy rằng chúng tôi có trách nhiệm tôn trọng nhân quyền và không đóng góp vào xung đột. Chúng tôi sẽ làm việc , đình chỉ và chấm dứt ngay lập tức quan hệ kinh doanh với các nhà cung cấp vi phạm chính sách của chúng tôi.Chúng tôi cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào góp phần tài trợ cho xung đột và chúng tôi cam kết tuân thủ các nghị quyết phê chuẩn của Liên Hợp Quốc.

Trong khi tìm kiếm nguồn cung ứng hoặc hoạt động trong các khu vực bị ảnh hưởng xung đột và có nguy cơ cao, chúng tôi cũng không tha thứ bất kỳ biện pháp nào làm lợi từ, đóng góp cho, hỗ trợ hoặc lấy hoa hồng của bất kỳ bên nào như:

- Các hành vi lạm dụng nghiêm trọng liên quan đến việc khai thác, vận chuyển hoặc buôn bán khoáng sản:

+ Bất kỳ hình thức tra tấn, đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo và hạ cấp nào

+ Bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc nào

+ Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất

+ Các hành vi vi phạm và lạm dụng quyền con người khác như bạo lực tình dục phổ biến

+ Tội ác chiến tranh hoặc các vi phạm nghiêm trọng khác của pháp luật nhân đạo quốc tế, tội ác chống nhân loại hoặc diệt chủng

- Hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm vũ trang ngoài quốc doanh

- Hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho lực lượng an ninh công cộng hoặc tư nhân

- Vi phạm và gian lận sai sự thật về nguồn gốc khoáng sản

+ Rửa tiền

+ Không nộp thuế, lệ phí cho chính phủ

VQB GROUP khuyến khích mạnh mẽ tất cả các đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp, đối tác và tổ chức có liên quan đến kinh doanh Thiếc để tham gia với chúng tôi trong việc loại bỏ khoáng sản và kim loại ra khỏi chuỗi cung ứng.