Menu

Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB nhận thức rõ ràng và đầy đủ các quy định của điều 1502 – Đạo luật cải cách phố Wall và Bảo vệ người tiêu dùng Dodd-Frank liên quan đến "Nguyên liệu có nguồn gốc từ khu vực xung đột". Đồng thời Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB ủng hộ quan điểm và các chính sách của EICC và OECD về việc không sử dụng các nguồn quặng kim loại có liên quan đến các hoạt động tài trợ tài chính cho các tổ chức vũ trang tại nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô (DRC) hoặc các quốc gia lân cận như Ăng-gô-la, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Rwanda, Nam Su-đăng, Tanzania, Uganda và Zambia.

          "Nguyên liệu xung đột" bao gồm Vàng, Thiếc, Tantali, Vonfram – là các nguyên liệu mang lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp từ nước Cộng hòa Dân chủ Công-gô và các nước liền kề; những nguồn lợi đó đã khuyến khích, ủng hộ các hành vi vi phạm quyền con người.

           Chúng tôi, VQBGROUP tuyên bố rằng tất cả "Nguyên liệu xung đột" bị loại trừ khỏi chuỗi cung ứng và Công ty cam kết sẽ đảm bảo rằng các nguyên liệu đó không thâm nhập vào chuỗi cung ứng của VQB. Chúng tôi sẽ hợp tác với bất cứ công ty/tập đoàn công nghiệp nào có cùng  mục tiêu nhân đạo này, cam kết hỗ trợ dữ liệu / thông tin phù hợp cho việc thẩm định theo quy định của Chương trình nhà máy luyện phi xung đột - được khởi xướng bởi EICC.

 Cam kết của chúng tôi là: 

1.     Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở về chính sách của Công ty liên quan đến “Nguyên liệu xung đột” với các nhà cung cấp, khách hàng, chủ sở hữu cổ phần có liên quan của chúng tôi và công chúng (theo yêu cầu); thực hiện giám sát nội bộ và có báo cáo rõ ràng, minh bạch.

2.      Thường xuyên triển khai việc đào tạo, giáo dục, thông báo rộng rãi bằng văn bản  liên quan đến chính sách của công ty đối với tất cả các thành viên tham gia vào quá trình mua bán hàng hóa.

3.     Chỉ luyện kim, chế biến và tinh luyện các nguyên liệu có nguồn gốc đã được kiểm tra và xác nhận trong mỗi lô hàng.

4.     Ngay lập tức chấm dứt việc mua bán nguyên liệu với các nhà cung cấp khi phát hiện có liên quan đến bất kỳ hoạt động để tài trợ hoặc làm lợi cho các nhóm vũ trang tại nước Cộng hòa Dân chủ Côngô hoặc các nước lân cận.

           VQB khuyến khích tất cả các thực thể kinh doanh, doanh nhân, tổ chức có liên quan đến Thiếc liên kết với Công ty chúng tôi nhằm mục tiêu kiểm soát “Nguyên liệu và kim loại xung đột” nằm ngoài chuỗi cung ứng