Menu

Công ty VQB hiện đóng vai trò chủ đạo trong công tác tổ chức khai thác và tuyển quặng thiếc tại đơn vị hợp tác liên doanh tại Hà Giang. Với chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành tuyển khoáng, quy trình khai thác và tuyển đãi quặng thiếc đã được xác lập và được giới chuyên môn đánh giá cao. Quy trình này đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao thực thu và tận thu được nguồn tài nguyên một cách tối đa nhất.