Menu
Sản phẩm
Thiếc thỏi

Thiếc là một nguyên tố hóa học cơ bản (ký hiệu hóa học Sn), khi được luyện nó thành kim…

Antimony

Antimon (ký hiệu hóa học là Sb) ở dạng nguyên tố là một chất rắn kết tinh dễ nóng chảy, cứng màu…