Menu

Chi nhánh của công ty tại Hưng yên là nơi đặt nhà máy sản xuất chế biến thiếc tinh theo phương pháp điện phân với công suất hoạt động 1000 tấn/năm. Sản phẩm sản xuất với quy trình chặt chẽ luôn đảm bảo cung cấp sản phẩm thiếc 99,85% và 99,95% tốt nhất cho khách hàng.

Từ khi đi vào hoạt động đến giờ, sản phẩm sản xuất tại nhà máy luôn được các công ty tại Nhật Bản và Hàn Quốc tin tưởng sử dụng.