Menu

Công ty có đội ngũ nhân viên có kiến thức, trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Luôn tìm kiếm mở rộng thị trường, bạn hàng trong và ngoài nước nhằm mở rộng hệ thống kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Các mặt hàng xuất khẩu:

o   Thiếc thỏi 99,75%min

o   Thiếc thỏi 99,85% min

o   Thiếc thỏi 99,95% min

o   Antimony 99,65% min